Ortam Dezenfekte

Şehir hayatının kaçınılmaz gereği olarak site,işyeri,okul,hastane, alışveriş merkezi, sosyal tesisler, oteller, fabrikalar, stadlar, spor salonları gibi pekçok alanda bir arada yaşamak zorundayız. Bu zorunluluk virüs,bakteri,mantar sporları ve mikroorganizmaların yayılması için en önemli etkendir. Toplum sağlığı için önemli hastalıklara hatta ölümlere yol açan virüs,bakteri,mantar sporları ve mikroorganizmaların ortamdan arındırılması için ortam dezenfeksiyonu ve ortamda bulunan eşyaların dezenfeksiyonu bulaşıcı hastalıkların yayılmasını en aza indirgemek için çok önemlidir.

Uygulama Detayları

  • Uygulamanın yapılacağı alanda iş güvenlik risklerinin giderilmesi için sorumlu kişilerin uyarılarına mutlaka uyulmalıdır.
  • Ortam dezenfeksiyonu uygulamasında çalışacak kişiyi ortamdan izole edecek yeterliliğe sahip kıyafet ve solunum aparatları ( maske,hava filtrasyon sistemi), gözlük, bone ve galoş mutlaka giyindirlmeli ve kuşatılmalıdır.
  • Virüs,bakteri,mantar sporları ve mikroorganizmaların bertaraf edilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan Ruhsatlı Dezenfektan kullanılması gerekmektedir.
  • Uygulama sırasında sıvı ve gaz olarak dezenfektan etkisi olan ürünler uygulama alanının durumuna göre tercih edilmelidir. Sıvı sisleme elektrik,elektronik cihazların bulunduğu alanlarda direkt olarak uygulanmamalıdır.
  • Gıda üretim alanları, hayvancılık yapılan alanlar dezenfekte edilirken gıda ürünleri ve hammadelerinin korunması önemlidir.
  • Dezenfekte cihazı dezenfekte edilecek yüzeye 80-90 derece açı ile püskürtülmeli ve yüzeden en az 2 metre uzaktan uygulama yapılmalıdır. Cihazın basıncına göre yüzeyle uygulayıcı arasındaki mesafe ayarlanmalıdır.
  • Uygulama tamamen bittikten sonra ortamda hava sürkilasyonu sağlanmalıdır.
  • Uygulama yapan personel çalışma kıyafetlerini çıkartıp özel poşetle ortamdan çıkartmalıdır.
  • Uygulama sonrası müşteri talebi ile ortamdan numuneler alınarak uygulamanın laboratuvar verileride raporlanabilir.

Ne Tür Dezenfektanlar Kullanılır?

Q.A.C. bazlı dezenfektanlar
Asit kökenli kimyasallarla formülize edilmiş,geniş spektrumlu ve etki süresi oldukça uzundur. Uygulandıktan sonra etki gösterebilmesi için belirli bir süre beklenmeli ve mutlaka durulanmalıdır.

Halojen bazlı dezenfektanlar
Klor ve klorlu temizleyiciler zayıf alkali ve çok güçlü oksidandır. Asidik kimyasallarla karıştırıldığında zehirli ve tahriş edici gaz çıkarır ve yaralanma ve hatta ölüme neden olabilir.

İyotlu dezenfektanlar

Asidik yapıdadır. Buharları solunum yolları için tahriş edici olduğundan, solumaktan kaçınılmalıdır. Diğer kimyasallarla karıştırılırsa yaralanmalara ve çıkan gazın solunması ölüme neden olabilir.

Alkol bazlı dezenfektanlar
En yaygın olanları isopropil ve etil alkoldür. Geniş spektrumlu, ancak etki süresi oldukça kısadır (5 dk). Etkili olabilmesi için yüksek konsantrasyonda (etil alkol % 70-95, isopropil alkol % 30) kullanılması gerekir. Pahalıdır. Durulama gerektirmez. Metil alkol (ispirto) zehirli olduğundan özellikle mutfaklarda dezenfeksiyon amaçlı kullanılmamalıdır.

Perasetikasit bazlı dezenfektanlar
Perasetik asit yumuşak metalleri aşındırdığından kullanımında çok özen gösterilmelidir. Son derece güçlü bir oksidan olup, oksijen çıkarır. Deriyle temas ettiğinde birkaç dakika yanma hissi duyulur. Etkilenen alan bembeyaz olur. Perasetik asitin son derece güçlü, karakteristik bir asit kokusu (sirke) vardır ve buharı tahriş edicidir. Yalnızca gıda üretim tesislerinin dolaşım hatlarında kullanıldığından, ciltle temas etme şansı fazla değildir. Diğer oksidanlardan uzakta, serin bir yerde saklanmalıdır.

Dezenfektan Kullanırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

İnsan, evcil hayvan ve doğayı korumak için öncelikle kolay ayrışabilen dezenfektan kullanmak ve amaca uygun maddi zarara yol açmayacak yada en az zarar veren dezenfektan kullanmalıyız.

Bakanlık tarafından onaylı ruhsatlı olduğuna dikkat edilmelidir.

Örnek Uygulamalarımız Örnek Uygulamalarımız
Örnek Uygulamalarımız Örnek Uygulamalarımız
Örnek Uygulamalarımız Örnek Uygulamalarımız