SU TAHLİL VE ANALİZ HİZMETLERİ

SU TAHLİL VE ANALİZ HİZMETLERİ

Su Tahlil ve Analiz Hizmetlerinde yetkili ve akredite laboratuvarlarla çözüm ortağı olarak çalışmaktayız.Ayrıca bilgilendirme amacıyla kendi laboratuvarımızda su tahlil ve analizide yapılmaktadır. Yılda en az iki defa su deponuzdan numune alınıp yetkili laboratuvarlarda su tahlil ve analizi yapılması sağlıklı su kullanımı açısından son derece önemlidir.

Su Tahlil ve Analizinde hangi parametrelerin analizini yaptırmalıyım?

Renk - Koku - Bulanıklık - Tat - İletkenlik - PH - Nitrit - Amonyum - Aleminyum - Demir

Klor ve Serbest Klor- Escherichia coli (E. Coli) - Koliform bakteri

Kontrol izlemesinin amacı; insani kullanım amaçlı suyun Yönetmelikte belirlenen ilgili parametrik değerlere uyup uymadığını belirlemek amacıyla, tüketime verilen suyun organoleptik ve mikrobiyolojik kalitesi ve aynı zamanda içme suyu arıtımının yapılması durumunda, bu arıtımın (özellikle dezenfeksiyon) etkili olup olmadığı hakkında düzenli bilgi sağlamaktır.

Kontrol izlemesinde yukarıda ki parametrelerin mutlaka dikkate alınması gereklidir. Bakanlık bu listeye uygun gördüğü diğer parametreleri de ekleyebilir.

Kapak Resmi Kapak Resmi