SU SEBİLİ TEMİZLİK VE DEZENFEKTE

BUHARLI TEMİZLİK-OZONLA DEZENFEKTE

Ev ve işyerlerimizde bulunan su soğutucu-ısıtıcı (sebil) cihazlarının temizliğinin yapılması,dezenfekte edilmesi hem sağlık hem de 6331 sayılı iş güvenliği yasası gereği yasal bir zorunluluktur.

Şirketimiz uzman personeliyle kimyasal çözücüler kullanmadan buharla Su sebili temizlik ve dezenfektesini yapmakta. Ozon gazının dezenfekte edici özelliği sayesinde sebillerinizi dezenfekte eder.
Bu şekilde suyunuzda renk, koku ve tat değişimine neden olmadan cihazınızda bakteri oluşmasını önler.

Kullanılan Araç ve Gereç ve Dezenfektanlar
* Su Buhar cihazı
* Ozon jenaratörü

Su Sebili Temizlik ve Dezenfekte Hizmet Yöntemimiz
* Cihazın enerji bağlantısı kesilerek sebil su haznesinde bulunan mevcut su boşaltılır.
* Sebil üzerinde bulunan musluk ve aparatlar sökülür.
* Su buharı ile aparatlar, cihazın dışı ve su haznesi temizlenir. Temizlik aşamasında suyunuzda koku ve tat değişikliği olmaması için hiçbir kimyasal temizlik ürünü kullanılmaz.
* Ozon jeneratörü ile 5 litre ozonlanmış su oluşturularak cihazınızın aparatları,haznesi ve dışı ozona tabi tutulan su ile dezenfekte edilir.
* Sökülen aparatların cihaza montajı yapılır.
* Her cihaz için dezenfekte dönemini belirten bir etiket oluşturularak cihazın uygun yerine yapıştırılır.* Yapılan dezenfekte hizmeti için ayrıca bilgi formu düzenlenerek servis personeli tarafından imzalanarak müşteriye teslim edilir.
Su Sebillerinin Temizlik ve Dezenfekte Edilmesinin Önemi
* Ev ve işyerlerinde bulunan sebillerin iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğince ayda bir defa temizlenip dezenfekte edilmesi gerekir.
* Sebiller bulundukları ortam,bir çok kullanıcı tarafından kullanılması, içindeki suyun uzun süre kullanım dışı kalması gibi nedenlerle çok kısa zamanda kirlenirler.
* Bu kirlilik bakteri oluşumunu hızlandırır ve suyunuzda renk,koku ve tat değişikliğine sebep olur.* Sebilinizi düzenli olarak dezenfekte ettirmeniz sizi ve diğer kullanıcıları bakteri kaynaklı bulaşıcı hastalıklardan korur.

Su Sebili Temizlik ve Dezenfekte Su Sebili Temizlik ve Dezenfekte