SOĞUTMA KULESİ TEMİZLİK VE BAKIM HİZMETİ

Soğutma Kulesi Temizlik ve Bakım Hizmetleri

Soğutma Kuleleri büyük binaların merkezi bir soğutma sistemi ile iklim koşullarına uygun hale getirilmesi için kullanılır. Güç santralleri, büyük iklimlendirme sistemleri ve kimya endüstrisi büyük miktarlarda atık ısı üretirler ve bu ısı genellikle yakınlardaki bir göle veya akarsuya verilir. Fakat bazen su akışı sınırlıdır veya ısıl kirlenme önemli bir kıstas olarak göz önüne alınmak zorundadır. Bu gibi durumlarda, atık ısı atmosfere verilir ve soğutma suyu ısı kaynağıyla atmosfer arasında ısı geçişi için aracı akışkan olur. Çeşitli işlemlerden geçmiş bu suyu mevcut kaynakları tüketmeden tekrar kullanabilmek, sudan istenmeyen ısıyı uzaklaştırmak, bunu zararsız ve ucuz olarak çevreye atabilmek ancak kurulacak bir soğutma kulesi ile mümkündür.

Endüstriyel amaçlarla soğutma görevini yapan su ısınır,ısınan su tekrar soğutma kulelerine intikal ettirilir. Soğutma kulesinde oluşturulan çapraz veya karşı akışlı soğuk hava yöntemi ile kulede soğutularak yeniden sisteme dahil edilir.

Şirketimiz tecrübeli personeli ile soğutma kulelerinde 4 ana başlık altında bakım hizmeti vermektedir.

1- Fan sisteminin bakım ve temizliği,

2- Yağmurlama Sisteminin bakım ve temizliği

3- Havuz Sisteminin bakım ve Temizliği

4- Sistemdeki suyun dezenfekte edilmesi,

Bunun haricinde şirketimiz su ile temas eden metal yüzeylerin restorasyon ve paslanmaya karşı koruma tedbirleri alınması konusunda da hizmet vermektedir.

Soğutma Kulesi Temizlik ve Dezenfekte Hizmeti ile ilgili Ayrıntılar

* Aydınlatma ve iş güvenlik önlemleri tertip edilir.Soğuma kuleleri içindeki mevcut kalan suyun tamamı tahliye edilir.
* Özel iş kıyafeti giyen ekiplerimiz kule yan panellerini sökerek kimyasal çözücü ve sıcak buhar kullanarak tüm panellerin temizliğini yapacak.
* Personelimiz soğuma kulesine girmeden önce bakteri ve mikroorganizmaların bertaraf edilmesi için soğuma kulesinin hazneleri dezenfekte işlemine tabii tutulacaktır.
* Soğutma kulesinin içinde fiziksel temizlik işlemi yapılacaktır.
* Son olarak soğutma kulesinin içi ve dışı dezenfekte edilecektir.
* Kullanmış olduğumuz dezenfektan kısa ve uzun dönemde hiçbir kanserojen madde içermez. Kullanıldığı ortamı %99,8 dezenfekte ederek tüm bakteri ve mikroorganizmaları berteraf eder.Temizlik ve Dezenfekte işleminden önce ve sonra her deponun fotoğrafı çekilir ve müşterimize teslim edilir.

Temsili Fotoğraf Temsili Fotoğraf
Öncesi - Sonrası Öncesi - Sonrası
soğutma kulesi soğutma kulesi